Prohlášení odpovědnosti

LÉKAŘSKÁ PÉČE

Tato webová stránka neposkytuje konzultační služby ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, nýbrž doporučení týkající se úpravy životního stylu. Implementace autoimunitního protokolu či jiných doporučení zveřejněných na této stránce není náhradou za konvenční lékařskou péči ani její součásti, jako jsou vyšetření, testy či medikoterapie. 

Nikdy nezapomínejte na návštěvu svého lékaře a dodržování předepsané léčebné terapie. Veškerou úpravu užívání léků vždy konzultujte se svými lékaři, stejně jako implementaci doporučení uvedených na tomto webu s ohledem na specifikaci Vašeho zdravotního stavu.

ODPOVĚDNOST AUTORKY

Autorka tohoto webu nepřebírá odpovědnost za využívání jeho obsahu a neručí za případné poškození. Využívání informací zveřejněných na tomto webu a jejich praktické užití je výlučně na vaše vlastní riziko a odpovědnost.

Zde zveřejněné informace nebo prohlášení o možných zdravotních benefitech jídel, jejich složek či suplementů, nebyly potvrzeny Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako nástroj prevence nebo léčby jakéhokoliv onemocnění.

Autorka této webové stránky nepřebírá odpovědnost za obsah stránek třetích stran sdílených prostřednictvím odkazů a neodpovídá za správnost informací na těchto stránkách. Využívání informací zveřejněných na těchto stránkách je výlučně na vaše vlastní riziko a odpovědnost.

AUTORSTVÍ A SDÍLENÍ OBSAHU

Všechny texty, fotografie, videa, recepty, názory a myšlenky zveřejněné na tomto webu jsou duševním vlastnictvím autorky tohoto webu, přičemž fotografie a videa jsou chráněny autorským zákonem. 

Recepty, texty a fotky zde zveřejněné mohou být šířeny pouze za podmínky, že bude spolu s nimi uveden i odkaz na tuto webovou stránku, a nesmí být použity pro komerční účely. Jakékoliv šíření obsahu těchto webových stránek bez uvedení jejich odkazu je porušením výše deklarovaných autorských práv.